Polisa4you.pl na facebook

Charakterystyka ubezpieczeń komunikacyjnych

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

  Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest ono ważne, bo zabezpiecza nas przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.
 • ubezpieczenie autocasco (AC)

  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć osoby ubezpieczonej. 
Osobami ubezpieczonymi z reguły są kierujący pojazdem oraz pozostali pasażerowie. 

Odpowiedzialność towarzystwa z tytułu NNW dotyczy szkód powstałych tylko w określonym na polisie samochodzie.

Z ubezpieczenia NNW wypłaca się świadczenia niezależnie od przysługujących poszkodowanemu z innych źródeł odszkodowań„.

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.

 • Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie Assistance (ASS) jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom samochodu w czasie podróży. Wsparcie to może obejmować: skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz pojazd zastępczy.
 
Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują kilka wariantów ubezpieczenia, w zależności od zakresu terytorialnego i zakresu ubezpieczenia.
W niektórych towarzystwach w ramach składki za ubezpieczenie OC i autocasco (AC) udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa Assistance w wersji podstawowej, tzw. wersja mini. Po opłaceniu dodatkowej składki towarzystwo rozszerza ochronę ubezpieczeniową w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na dodatkowe warianty.

Assistance w zależności od wariantu obejmuje między innymi:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia
 • dostarczenie paliwa
 • holowanie do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania
 • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
 • otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków
 • dostawę części zamiennych
 • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania
 • pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów.

 

Szczególnie polecamy !!!

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb w pojeździe to gwarancja bezpieczeństwa Twojego i Twoich bliskich w przypadku uszkodzenia w czasie podróży szyb w ubezpieczonym pojeździe. Chronimy szybę przednią, boczną i tylną w samochodach osobowych i ciężarowych do 3,5 tony i nie starszych niż 10 lat.

Dlaczego warto ubezpieczyć szyby?

 • Ochrona Twoich zniżek w Auto Casco – szkoda z ubezpieczenia szyb w pojeździe nie pomniejsza zniżki w ubezpieczeniu AC. Zyskujesz nawet do 20% w kolejnym okresie ubezpieczenia.

 • Dożywotnia gwarancja jakości naprawionej/wymienionej szyby – każde uszkodzenie szyby, które wystąpi w naprawianym już przez Saint-Gobain Sekurit miejscu na szybie, zostanie usunięte bezpłatnie.

 • Suma ubezpieczenia – suma ubezpieczenia gwarantuje ubezpieczonemu pełną ochronę przez cały okres ubezpieczenia i wynosi 3 000 zł.

 • Zakres terytorialny – Rzeczpospolita Polska.

a

 •                              

 •                       

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ