Polisa4you.pl na facebook

Polisa4you.pl oferuje osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz instytucjom nieprowadzącym działalności gospodarczej, produkty ubezpieczeniowe i finansowe oraz doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Naszą dewizą jest poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie naszych klientów. Współpracujemy z czołowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, uzyskując dla naszych klientów warunki ubezpieczenia dostosowane do ich potrzeb i specyfiki działalności.

Współpracujemy z czołowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, uzyskując dla naszych klientów warunki ubezpieczenia dostosowane do ich potrzeb i specyfiki działalności.

Do dyspozycji naszych klientów stawiamy zespół profesjonalistów – pracowników Polisa4you.pl oraz zakładów ubezpieczeń z którymi współpracujemy. Ponadto zapewniamy bieżącą informację o nowych produktach pojawiających się na polskim rynku ubezpieczeniowym oraz możliwość korzystania z pakietów promocyjnych.

 Oferujemy obsługę ubezpieczeniową w zakresie:

  • doboru najwłaściwszego rodzaju ubezpieczenia, dostosowanego do indywidualnych potrzeb naszych klientów;
  • przygotowania oferty ubezpieczeniowej, zawierającej klauzule szczególne chroniące przed zapisami „drobnym drukiem”;
  • przygotowania polis ubezpieczeniowych, zgodnych z przedstawioną ofertą;
  • administrowania zawartymi umowami ubezpieczenia;
  • pomocy w procesie likwidacji szkód;
  •  pomocy w pozyskiwaniu finansowania działalności gospodarczej w postaci leasingu lub kredytu.

 

 

  •                              

  •                       

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ