Polisa4you.pl na facebook

Proponujemy Państwu zawarcie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Przewoźnika Drogowego w zakładzie ubezpieczeń działającym na polskim rynku ubezpieczeniowym - Generali. Jest to oferta konkurencyjna w stosunku do oferty Pannonia. Przyjęcie oferty Generali pozwoli Państwu w pełni korzystać z obsługi umowy ubezpieczenia, szczególnie w zakresie likwidacji ewentualnych szkód z terenu Polski.Oferowane przez Generali zabezpieczenie jest honorowane jako  spełnienie wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Nasze polisy są akceptowane przez BOTM.

Polisa4you.pl deklaruje Państwu przedstawienie oferty ubezpieczenia zawierającej atrakcyjne (konkurencyjne) warunki finansowe.

Do uzyskania oferty niezbędny jest nam podpisany skan wypełnionego wniosku. Skan prosimy przesłać na adres: polisa@polisa4you.pl

Zchęcamy do  wykupienia polisy Generali.

Pliki do pobrania:

  •                              

  •                       

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ