Polisa4you.pl na facebook

Ubezpieczenia turystyczne to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych, służbowych i zawodowych.

Jeśli jedziesz za granicę na urlop, wycieczkę objazdową, na studia, w biznesie lub do pracy, to jest to ubezpieczenie dla Ciebie.

Możesz się ubezpieczyć w zakresie:

 • kosztów leczenia i assistance
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • pomocy i ochrony prawnej
 • bagażu podróżnego
 • odpowiedzialności cywilnej
 • rezygnacji z imprezy turystycznej
 • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Ubezpieczenie assistance pokrywa koszty powrotu do kraju, transportu, wyżywienia i zakwaterowania za granicą - w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także koszty wizy, podróży i pobytu osoby niezbędnej do sprowadzenia osoby poszkodowanej do kraju.

Centrala Alarmowa, czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, udziela pomocy na miejscu zdarzenia. Informuje również, jakie działania należy podjąć w danej sytuacji (np. utraty dokumentów, biletów itp.) oraz przekazuje wiadomości rodzinie lub pracodawcy.

W standardzie mieści się również ochrona prawna, która pokrywa koszty wynajęcia prawnika, który za granicą będzie dochodził Twoich roszczeń.

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

 Gwarantujemy:

 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej za granicą - praktycznie dla każdego
 • Assistance i całodobowa Centrala Alarmowa
 • Pomoc i ochrona prawna
 • Ochrona następstw zdarzeń związanych z amatorskim uprawianiem sportów (jazda na rowerze, quadach, spływ kajakowy, windsurfing)
 • Ochrona sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz audio-video
 • Pokrycie kosztów przedłużonego pobytu za granicą, spowodowanego przez strajki, zamieszki czy wybuch wulkanu.
 • Możliwość poszerzenia ubezpieczenia o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka
 • Możliwość poszerzenia ubezpieczenia o ryzyka związane z pracą fizyczną za granicą
 • Możliwość poszerzenia ubezpieczenia o ryzyka związane z następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych
 • Zniżki dla osób poniżej 25 roku życia oraz dla grup powyżej 10 osób

 

 

 

 

Promonujemy Państwu możliwość zakupu polisy turystycznej online w Signal Iduna Polska SA - zakładzie ubezpieczeń specjalizującym się w ubezpieczeniach turystycznych.

 

Kup polisę online

 

 

 

 

Dla młodzieży i studentów proponujemy całoroczne ubezpieczenie pokrywające koszty:

- leczenia i assistance,

- ratownictwa,

- związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków,

- szkody wyrządzonej osobie trzeciej (OC), w tym również szkody związane z uprawianiem sportu.


Ubezpieczenie przeznaczone dla osób w wieku od 12 do 30 lat, kochających sprt i podróże.


Więcej o ubezpieczeniu


 

 



 •                              

 •                       

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ