Gwarancje ubezpieczeniowe

segregatoryPomagamy w zawarciu gwarancji ubezpieczeniowych. Kompleksowo zajmiemy się wszystkimi wymaganymi formalnościami. Oferta jest przeznaczona głównie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

Gwarancja ubezpieczeniowa ma za zadanie chronić zleceniodawcę. Co to właściwie oznacza? Umowa tego typu zostaje zawarta pomiędzy wykonawcą danej usługi a zakładem ubezpieczeń.

Może ona dotyczyć między innymi zapłaty wadium. Jest to w praktyce wpłacenie określonej sumy gotówki po to, aby zabezpieczyć interesy zamawiającego. Najczęściej stosuje się to rozwiązanie w przypadku prowadzenia przetargu czy aukcji. Firmy, które chcą w nich wziąć udział, często muszą zapłacić zabezpieczenie czasem nawet do kilkuset tysięcy złotych. Żeby nie obciążać swojego konta bankowego tak dużą sumą, warto wykupić gwarancję ubezpieczeniową, która będzie Cię kosztować około kilkuset złotych.

Oprócz tego rodzaju polisa przyda się w przypadku potrzeby zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. Jest to suma pieniędzy, którą zobowiązany jest zapłacić wykonawca w przypadku niewykonania umowy. Ostatnim przypadkiem, kiedy przydaje się gwarancja ubezpieczenia, jest zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek. Dotyczy ona zobowiązania wykonawcy, że zapłaci określoną kwotę, jeśli po zrealizowaniu umowy okaże się, że dane prace mają wady fizyczne lub prawne.